De Verhuisfamilie

Aanleiding

Onze regering ziet Nederland graag als een participatiemaatschappij, waarbij buren, vrienden en familie elkaar ondersteunen. De werkelijkheid is echter dat eenzaamheid en armoede een groot maatschappelijk probleem is. De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij de verhuizing. Ze werft hiertoe fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties.

Initiatief

De Verhuisfamilie is een initiatief van Mondial Movers, het landelijke netwerk van erkende verhuisbedrijven, omdat deze verhuizers in de praktijk schrijnende voorvallen tegen kwamen van bijvoorbeeld een oudere mevrouw zonder kinderen of vrienden met alleen AOW die onmogelijk haar verhuizing naar een verzorgingshuis kon betalen of regelen.

Uitwerking

De Verhuisfamilie zorgt niet alleen voor de daadwerkelijke verhuizing, maar werkt vooral ook samen met lokale vrijwilligers om alle zaken rondom een verhuizing te regelen, zoals een familie dat ook zou doen. Denk aan overbodige spullen naar kringloop of vuilstort brengen, nieuw behang en tapijt uitzoeken, adreswijzigingen versturen, huisraad inpakken en natuurlijk weer uitpakken, ophangen en installeren.

De Verhuisfamilie bestaat sinds de zomer van 2014 en heeft nog hulp nodig om tot bloei te komen.

Kent u iemand die de Verhuisfamilie zou kunnen helpen? Neem dan contact op met ons via 078-6990333 en vraag naar De Verhuisfamilie.

verhuisfamilie - vrijwilligers