Vrijwilligersprijs 2014 – Nominatie

Vrijwilligersprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

De Verhuisfamilie is genomineerd voor de Meer Dan Handen Vrijwilligersprijs

Uit een recordaantal van 690 inschrijvingen blijkt de inschrijving van het initiatief van Mondial Movers, De Verhuisfamilie,  één van de 28 geselecteerden te zijn. De jury, met Annemarie Jorritsma als voorzitter, maakt 8 december a.s. de prijswinnaars bekend. Staatssecretaris van Rijn van VWS en minister Plasterk van BZK reiken de prijzen uit.

Er zijn 5 categorieën en De Verhuisfamilie doet, via Mondial Movers, mee in de categorie bedrijven.

Selectiecriteria
Naast specifieke criteria per categorie is er gelet op de meerwaarde voor de maatschappij, of de inzending een voorbeeldfunctie heeft en overdraagbaar is. Daarnaast is er gekeken of het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan meer oplevert dan alleen iets doen voor anderen. Bijvoorbeeld competentieontwikkeling van de vrijwilligers zelf of het vergroten van hun netwerk. De kandidaten konden extra punten verdienen als ze op een innovatieve manier met vrijwilligers werken.

De Meer dan handen vrijwilligersprijs wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt.  Op 8 december 2014 maken van Rijn en Plasterk de winnaars bekend in LantarenVenster in Rotterdam. De presentatie van de feestelijke avond ligt in handen van televisie- en radiopresentatrice Astrid Joosten.
De “Meer dan handen vrijwilligersprijzen” zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VNG en de VriendenLoterij. De organisatie ligt in handen van Movisie