Hulpvraag indienen

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.

Hulpvraag indienen?

De stichting is bereikbaar via contact@verhuisfamilie.nl. Vermeld in uw e-mail zoveel mogelijk relevante informatie over de hulpvrager. Wilt u meer informatie over onze werkwijze? Wij zijn telefonisch op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 088 99 66 770.

Aanbeveling:

Laat u zich aanmelden door uw begeleider, sociale dienst, zorginstelling of iemand anders waar u nu al contact mee heeft. Zij kennen uw situatie en kunnen de hulpvraag in gang zetten. Maak ze attent op De Verhuisfamilie en de bal gaat rollen.

Let op: De doorlooptijd van een aanvraag is minimaal 3 weken. Deze periode is nodig om afspraken te maken met de Erkende Verhuizer die voor het operationeel verhuizen zorgt.