De Verhuisfamilie

Aanleiding

Onze regering ziet Nederland graag als een participatiemaatschappij, waarbij buren, vrienden en familie elkaar ondersteunen. De werkelijkheid is echter dat eenzaamheid en armoede een groot maatschappelijk probleem is. De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij de verhuizing. Ze werft hiertoe fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties en Erkende Verhuisbedrijven.

Initiatief

De Verhuisfamilie is in 2014 opgericht op initiatief van Mondial Movers, een netwerk van verhuisbedrijven. Verhuizers kwamen in de praktijk schrijnende gevallen tegen van bijvoorbeeld een oudere mevrouw zonder kinderen of vrienden met alleen AOW, die onmogelijk haar verhuizing naar een verzorgingshuis kon betalen of regelen. Inmiddels is de werkwijze binnen De Verhuisfamilie veel breder nu er samengewerkt wordt met de Erkende Verhuisbedrijven.

Uitwerking

De Verhuisfamilie zorgt niet alleen voor de daadwerkelijke verhuizing. De stichting werkt samen met lokale vrijwilligers om alle zaken rondom een verhuizing te regelen, zoals een familie dat ook zou doen. Denk aan overbodige spullen naar kringloop of vuilstort brengen, nieuw behang en tapijt uitzoeken, adreswijzigingen versturen, huisraad inpakken en natuurlijk weer uitpakken, ophangen en installeren.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina of neem contact op met ons via 088 99 66 770 of contact@verhuisfamilie.nl.

verhuisfamilie - vrijwilligers