Bestuur van de stichting

Het bestuur van De Verhuisfamilie bestaat uit:

bestuur Verhuisfamilie

Van links naar rechts: Tom Stuij, Simone van Heeren, Douwe Boersma en Rinus de Graaf.

Douwe Boersma (1967) lid sinds 2014, secretaris

Bestuur Douwe Boersma

Rinus de Graaf (1954) lid sinds 2017

Verhuisfamilie - bestuur - rinus de graaf

Tom Stuij (1953) lid sinds 2014, waarnemend voorzitter

Bestuur - Tom Stuij

Simone van Heeren, lid sinds 2018

Het bestuur kan worden uitgebreid met vertegenwoordigers van bij De Verhuisfamilie betrokken organisaties.

Leden  zijn personen met bestuurlijke ervaring, een visie op armoede en eenzaamheid en een netwerk bij gemeentes, maatschappelijke organisaties, corporaties en fondsen.

Verslagen van de vergaderingen:

2014-11-14

2015-09-23

2016-01-20

2016-04-06

2016-06-29

2017-01-11

2017-04-12

2017-06-21

2017-09-20

2017-12-08

2018-02-19

2018-07-09

2018-10-15

2019-01-14

Notulen van de vergaderingen worden geplaatst nadat ze zijn goedgekeurd tijdens een volgende bijeenkomst. Hierdoor zijn de notulen van de meest recente vergadering natuurlijk niet beschikbaar. Schroom niet om contact op te nemen als u iets over de laatst gehouden vergadering wil weten.

Oud-bestuursleden

Elly van Etten (2014-2016)

Yvonne Bieshaar (2015-2018)