Missie

De missie van de stichting is het creëren van een ‘verhuisfamilie’ voor de eenzame en minvermogende burger in onze samenleving die op het punt staat te verhuizen.

Missie - Verhuisfamilie

 

 

Deze bewoner kan vaak niet meer in de eigen woning blijven, omdat het te duur is geworden, niet meer goed toegankelijk is of te bewerkelijk is geworden. Maar de verhuizing naar een geschikte of goedkopere woning is te duur of is niet te regelen door het ontbreken van een netwerk.

Met de Verhuisfamilie ondersteunen we deze mensen door het regelen van de verhuizing. De ‘Verhuisfamilie’ brengt vrijwilligers en professionals van Erkende Verhuisbedrijven samen. Op die manier kan er een verhuizing verzorgd worden.

Maar eigenlijk gaat het helemaal niet om de verhuizing. Het creëren van een familie: dat is het belangrijkste doel van onze stichting. We willen een steuntje in de rug bieden voor mensen die in armoede en eenzaamheid leven.

Wilt u een hulpaanvraag indienen? Kijk voor meer informatie op deze pagina.