Verslagen

In het kader van de ANBI status voldoet De Verhuisfamilie uiteraard aan de gestelde voorwaarden. Op deze website worden verslagen gepubliceerd vanuit de bestuursvergaderingen, en andere relevante verslagen.

U moet dan denken aan:

 • de naam van de instelling
  Die is wel duidelijk: Stichting De verhuisfamilie
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  Dan gaat het om nummer 854023720
 • het post- of bezoekadres van de instelling
  Kelvinring 52B, 2952 BG Alblasserdam
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI Oprichting stichting de Verhuisfamilie(statuten); aanvulling statuten van Stichting De Verhuisfamilie
  Het ondersteunen van eenzame en minder vermogende burgers bij een verhuizing
 • het werk dat de instelling doet
  Het creëren van een verhuisfamilie
 • de manier waarop de instelling geld werft
  Via sponsoren en eenmalige en periodieke giften van betrokken organisaties, instellingen en personen
 • het beheer van het vermogen van de instelling
  Streven is te komen tot een dusdanig vermogen dat doelstellingen zonder belemmering gerealiseerd kunnen worden. Het beheer ligt in handen van het bestuur en er wordt jaarlijks in verslagen verantwoording afgelegd.
 • de besteding van het vermogen van de instelling
  Geheel volgens de statuten van de stichtingde hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  voorzitter, secretaris, bestuurslid
 • de namen van de bestuurders
  zie pagina “bestuur”
 • het beloningsbeleid
  De bestuurders ontvangen geen beloning. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  De medewerkers en vrijwilligers ontvangen een marktconform en sociaal acceptabele vergoeding, rekening houdend met de doelstellingen van de stichting
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

DOWNLOADS:

Oprichtingsakte:

verslagen - vershuisfamilie

KvK-registratie:

verslagen - verhuisfamilie

Belastingdienst-Registratie

verslagen - verhuisfamilie