Werkwijze

Onze werkwijze, de doelgroep

Alle mensen in Nederland die zowel eenzaam als minvermogend zijn kunnen een beroep doen op de Verhuisfamilie. De Verhuisfamilie staat open voor zowel jongere als oudere hulpbehoevenden.

Onze werkwijze, de selectie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. De aanvragen voor een hulpvraag komen kunnen ingediend worden via lokale organisaties. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager en zal er naar alle waarschijnlijkheid geen extra toetsing meer nodig zijn.

De Verhuisfamilie screent hulpvragers om te kijken of deze hulpvrager in aanmerking komt. Dit gaat door middel van een vermogenstoets en een oriënterend gesprek door de lokale organisatie. Een hulpaanvraag indienen kan via deze pagina.

Minimaal 3 weken voor de gevraagde verhuisdatum

Voor het zoeken van de vrijwilligers en het afstemmen met het Erkende Verhuisbedrijf is tijd nodig. Daarom moet de aanvraag minimaal drie weken voor de voorziene verhuisdatum zijn ingediend bij de Verhuisfamilie. Houd er ook rekening mee dat de verhuisbedrijven vaak in de tweede helft van de maand geen mogelijkheden hebben om te helpen, dan is het namelijk al erg druk. Verhuizingen worden dan ook bij voorkeur begin van de maand uitgevoerd.

Erkende Verhuizers