Vrijwilligers

Stichting De Verhuisfamilie draait al drie jaar dankzij de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilligers Wim Schut, Jos van den Boogert en Mirjam van der Zaag werken als coördinator voor De Verhuisfamilie. Alle drie hebben ze veel ervaring met vrijwilligerswerk en willen ze graag een steentje bijdragen aan een betere samenleving voor iedereen.

Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie is er om mensen die minvermogend en eenzaam zijn te helpen bij een (gedwongen) verhuizing. Vanuit de stichting wordt de verhuizing gecoördineerd. Hiervoor is de hulp van vrijwilligersorganisaties en Erkende Verhuizers onmisbaar. Samen versterken zij elkaar en kunnen ze mensen helpen.

Wilt u een hulpaanvraag indienen? Kijk dan op deze pagina. Meer informatie is ook verkrijgbaar via contact@verhuisfamilie.nl en 088 99 66 770 (bereikbaar op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend tot 12.00 uur).