Samen met Sociaal Wijkteam Krommenie

Oostendorp Verhuizingenb

Oostendorp Verhuizingen uit Zaandam helpt!

Oostendorp Verhuizingen Zaandam Verhuisfamilie

Om 8.50 stapt Ria Boelens van het Sociaal Wijkteam Krommenie  de flat van haar cliënt binnen. Dit om deze te ondersteunen bij een min of meer gedwongen verhuizing. “Gedwongen” door veranderde omstandigheden.

Om de verhuizing mogelijk te maken is door het Sociaal Wijkteam Krommenie contact opgenomen met “Stichting de Verhuisfamilie”, het door de Erkende Verhuizers in Nederland gesteund goed doel. De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij verhuizingen. Bij deze aanvraag zijn Erkende Verhuizer Oostendorp uit Zaandam en de Stichting Present Zaanstreek ingeschakeld. Stichting Present heeft als missie een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Oostendorp Verhuizingen

De vrijwilligers van Stichting Present zijn aanwezig om te helpen met inpakken en inladen van de verhuiswagen van Oostendorp Verhuizingen uit Zaandam.

De verhuiswagen met  twee professionele verhuizers is inmiddels ook aangekomen. De verhuislift wordt in werking gezet en er kan al snel begonnen worden met het inladen van de spullen. Wat heeft een mens ongemerkt veel verzameld!

De verhuizers hebben zelfs gezorgd voor koffie en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. De cliënte had alles al ingepakt, maar de mannen waren wel aan een bakkie toe en de dames drinken graag een kopje mee.

Mevrouw Oostendorp van het verhuisbedrijf komt nog langs om te kijken of alles naar wens verloopt en slaat ook nog even een arm om de emotionele mevrouw heen om haar te steunen. Alle betrokkenen, zowel professionals., vrijwilligers als de cliënte,  zijn mevrouw Oostendorp hiervoor dankbaar. Ze doet dit af met de opmerking dat dit er toch ook bij hoort. Echt geweldig.

Volle wagen en verhuislift

De verhuiswagen is onverzadigbaar en de professionele en vrijwillige verhuizers zijn onvermoeibaar. Wanneer ook de laatste spullen zijn ingeladen vertrekt de verhuiswagen. Precies 13.00 uur rijdt de auto voor op het nieuwe adres en de verhuislift wordt weer geïnstalleerd en het uitladen kan beginnen.

Nu eerst maar even een broodje en verse koffie. De verhuizers gunnen zich weinig tijd en al snel worden de eerste meubels en dozen al naar binnen gebracht. Het ziet er al snel weer gezellig uit, als je niet op de stapels nog uit te pakken dozen let. Dat is van latere zorg. Als alles binnen is wordt er nog even nagepraat en dan gaat iedereen weer zijn eigen kant op.

Oostendorp Verhuizingen en de Stichting Present hebben geweldig werk geleverd en worden door Ria Boelens van het Sociaal Wijkteam Krommenie uitvoerig bedankt voor hun hulp.

Ria verzucht: “Wat zijn er toch nog veel aardige en hulpvaardige mensen op deze wereld, je wordt er stil van!”