De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij een verhuizing. Ze werft hiertoe fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties en Erkende Verhuizers.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via contact@verhuisfamilie.nl en 088 99 66 770 (maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend tot 12.00 uur).

Jouw tweet hier? Gebruik de hashtag #verhuisfamilie in je bericht!

Follow us on Twitter

Aanbevelingen

Als verhuizer kom je achter de voordeur en tref je regelmatig armoede en eenzaamheid aan bij hen die willen of moeten verhuizen. Na mijn oproep op Facebook en LinkedIn, kwamen heel snel 4 aanvragen voor hulp bij het verhuizen en wat er om heen moet gebeuren. Dankzij De Verhuisfamilie  hebben wij de verhuizing, samen met de vrijwilligers van Present,  kunnen realiseren.

Aanbeveling Jan van Santen
Jan van SantenMondial Waaijenberg verhuizers