UTS Van der Geest zorgt voor snelle verhuizing van cliënt Leger des Heils

UTS Van der Geest

Met de hulp van professionele verhuizers van UTS Van der Geest is een cliënt van het Leger des Heils (regio Den Haag) in februari 2018 verhuisd naar zijn nieuwe woning. De hulpvrager had een woning toegewezen gekregen, maar had nog behoorlijk wat (zware) spullen in opslag staan bij het Leger des Heils. Om deze te kunnen verhuizen werd er een aanvraag voor hulp ingediend bij stichting De Verhuisfamilie.

UTS Van der Geest helpt cliënt Leger des Heils

Deze stichting is er speciaal voor mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen of het netwerk hebben om dat te regelen. De aanvraag voor deze verhuizing werd ingediend door Mark van der Vegte, persoonlijk begeleider bij het Leger des Heils, regio Den Haag. “Het verhuizen van het meubilair en zware spullen als een wasmachine, was voor ons te lastig, aangezien er in de flat geen lift aanwezig is. Zodoende kwamen we uit bij stichting De Verhuisfamilie.”

Vanuit de stichting werd er contact gezocht met een Erkende Verhuizer in de regio, UTS Van der Geest. Zij reageerden positief en konden op korte termijn een verhuisdatum inplannen. “Ik ben geweldig geholpen door de Verhuisfamilie en de vijf verhuizers. Alles is op perfecte wijze uitgevoerd: de verhuizing verliep snel en soepel”, aldus de hulpvrager. Hulpverlener Mark van der Vegte voegt daaraan toe: “Je ziet dat de verhuizers heel veel ervaring mee hebben en precies weten hoe ze alles het beste kunnen verhuizen. Om de spullen in de nieuwe woning te krijgen was er een verhuislift aanwezig, waardoor het allemaal vrij snel ging. Voor meneer was het ontzettend fijn om op deze manier geholpen te worden.”

Hulpvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie ontvangt aanvragen uit heel Nederland voor hulp bij de verhuizing. Deze aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze zijn ingediend door een hulpverlener en als ze aan alle voorwaarden voldoen. Kent u iemand die aanmerking zou komen voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina.