Dankbaar voor hulp van Mondial Dijkstra Verhuizingen

Dijkstra

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan Mondial Dijkstra Verhuizingen een alleenstaande uit Almelo verhuisd. De stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de financiële middelen of het netwerk voor hebben.

Dijkstra

Het goede doel neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die door een hulpverlener zijn ingediend. In dit geval kwam er een verzoek binnen van een maatschappelijk werker van de welzijnsorganisatie Avedan voor een alleenstaande hulpvrager met medische klachten. De Verhuisfamilie benaderde naar aanleiding van deze vraag Mondial Dijkstra Verhuizingen. Het verhuisbedrijf uit Enschede reageerde direct positief, en heeft vervolgens geheel belangeloos de hulpvrager verhuisd naar een andere woning.

Ondersteuning

Stichting De Verhuisfamilie coördineert verhuizingen voor mensen die eenzaam en minvermogend zijn. Het doel is niet alleen om praktisch te ondersteunen bij de verhuizing, maar ook vooral om mensen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan in het leven. Met behulp van Erkende Verhuizers en vrijwilligers wordt de ‘verhuisfamilie’ gevormd.
Kijk voor meer informatie over de werkwijze op deze pagina.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.