Mondial Van Dijk Verhuizingen draagt De Verhuisfamilie een warm hart toe

Mondial Van Dijk Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie heeft met hulp van Mondial Van Dijk Verhuizingen een echtpaar (beide met een verstandelijke beperking) verhuisd naar een nieuwe woning in Malden. De stichting ondersteunt mensen die noodgedwongen moeten verhuizen, maar daar zelf niet de middelen of het netwerk voor hebben.

Mondial Van Dijk Verhuizingen

De aanvraag voor deze verhuizing werd ingediend door de ‘Gelderse stichting tot beheer en bewindvoering’ en ‘Driekracht’. Het stel woonde op dat moment nog zelfstandig, maar had samen met hulpverleners de beslissing genomen om begeleid te gaan wonen. Aangezien het echtpaar net een half jaar geleden een schuldtraject had afgerond, was het niet mogelijk om zelf een verhuizing te financieren. Daarom werd de hulp van De Verhuisfamilie ingeschakeld. De stichting zocht contact met Mondial Van Dijk. Het verhuisbedrijf uit Boxmeer werkte eerder mee, en was ook dit keer bereid om belangeloos de verhuizing uit te voeren. Zodoende kon in april 2018 de inboedel van het stel overgebracht worden naar de nieuwe woning.

Mondial Van Dijk Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie is actief in heel Nederland. Kent u iemand die aanmerking zou komen voor hulp? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliƫnt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.