Beter een goede buur dan een verre vriend

Woensdag 29 juni jl. heeft Verhuisbedrijf Wolthuizen Stilma Top Movers uit Heerenveen, samen met Stichting Present, professionele ondersteuning geboden bij een verhuizing voor De Verhuisfamilie.

verhuisbedrijf Wolthuizen Stilma De Vries

De Verhuisfamilie ontving via vervangend coördinator Tryntsje Dijkstra van Stichting Present Heerenveen de aanvraag voor deze verhuizing. De casus, een gezin met een kind waarvoor een betere leefomgeving nodig is, was bij Present aangemeld via het Leger Des Heils gezinsbegeleiding.

Tryntsje Dijkstra die eerder heeft samengewerkt met De Verhuisfamilie, gaf aan dat haar buurman een verhuisbedrijf heeft. Na overleg is er onderling contact geweest met de heer Wolthuizen, directeur van verhuisbedrijf Wolthuizen Stilma Top Movers, de projectbegeleider zelf en Sheila Kloppert, medewerker van De Verhuisfamilie.

Het contact resulteerde erin dat de heer Wolthuizen positief reageerde op het verzoek van De Verhuisfamilie om belangeloos een verhuizing uit te voeren. Het gezin kon verhuizen!

De groepenbegeleider Rob Goethals zorgde voor ondersteuning van vrijwilligers via Stichting Present. Op de verhuisdag zelf, was er dan ook op het oude adres als wel op het nieuwe adres, de gewenste ondersteuning aanwezig.

Op het oude adres was er wel een obstakel, de trap was erg smal! Een gedeelte van de inboedel kon niet via deze trap verhuisd worden. De verhuizers waren echter niet voor één gat te vangen en hebben dit probleem creatief opgelost: ” Het dakvenster werd eruit gehaald”. Via het platte dak werden de spullen naar beneden doorgegeven. Op deze manier was het toch mogelijk om de gehele inboedel te verhuizen.

De manier waarop dit gezin kon worden ondersteund voldoet aan de doelstelling van De Verhuisfamilie. De missie is een Verhuisfamilie creëren die op een ‘warme en professionele’ manier kunnen ondersteunen.

De Verhuisfamilie zorgt samen met alle betrokken partijen, iedere keer voor mooie resultaten voor de eenzame en minvermogende burger in onze samenleving die op het punt staat te verhuizen. Sheila Kloppert, kwartiermaker van Stichting De Verhuisfamilie is trots dat ook dit gezin een nieuwe toekomst tegemoet kan gaan.