Succesvolle verhuizing van Zwolle via Nunspeet naar Putten

De Verhuisfamilie heeft een verhuizing van Zwolle naar Putten uitgevoerd met ondersteuning van Stichting Present, die de aanvraag voor de verhuizing van hun cliënt hebben ingestuurd, en Mondial Kattenberg Verhuizingen.

160416 Zwolle Putten Kattenberg

 

 

 

 

 

 

Mondial Kattenberg Verhuizingen, de vriendelijke verhuizer uit Nunspeet, heeft samen met de vrijwilligers de aanvraag van de verhuizing succesvol afgerond. Na een goede voorbereiding tussen het verhuisbedrijf, Present Putten en Stichting De Verhuisfamilie arriveerde de verhuizer op zaterdag 16 april al vroeg op het oude adres in Zwolle. De cliënt en familie stond al helemaal klaar om te verhuizen. Vanuit Zwolle is er een deel van de inboedel in Nunspeet in opslag gegaan. De overige inboedel verhuisde verder naar Putten, naar het nieuwe adres van de cliënt.

De Stichting Present heeft samen met familie van de cliënt en de cliënt zelf, de verhuizing in kaart gebracht. Door de goede samenwerking met de Verhuisfamilie, de vrijwilligers van Present Putten en het welwillende verhuisbedrijf, kon de cliënt op korte termijn geholpen worden met verhuizen.

De Verhuisfamilie zorgt samen met alle betrokken partijen, iedere keer voor mooie resultaten voor de eenzame en minvermogende burger in onze samenleving die op het punt staat te verhuizen. Sheila Kloppert, kwartiermaker van Stichting De Verhuisfamilie is trots dat door de goede samenwerking van alle betrokkenen, de hulpvrager met ‘warme’ ondersteuning, professioneel verhuisd is.

Het verhaal achter Stichting De Verhuisfamilie

De Verhuisfamilie is een initiatief van Mondial Movers, een landelijk opererend verhuisbedrijf. Dit omdat de verhuizers in de dagelijkse praktijk schrijnende gevallen tegenkomen en erkennen dat eenzaamheid en armoede een groot maatschappelijk probleem is.

De Verhuisfamilie zorgt niet alleen voor de daadwerkelijke verhuizing, maar werkt vooral ook samen met lokale vrijwilligers om alle zaken rondom een verhuizing te regelen, zoals een familie dat ook zou doen.

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Om deze reden worden alleen aanvragen van professionele ondersteuners geaccepteerd. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager en zal er naar alle waarschijnlijkheid geen extra toetsing meer nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat een aanvraag sneller in behandeling genomen kan worden.