Verhuisfamilie inspirerend voorbeeld

Sociaalweb is de website die gemeenten en betrokkenen bezoeken om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Verhuisfamilie mondial movers voorbeeld mvo

Op sociaalweb.nl staat veel informatie over wet- en regelgeving, publicaties en bijzondere dossiers en events. Maar ook is er volop aandacht voor nieuws.

Zo is er een vast onderdeel van 8 voorbeelden. In 8 keer inspiratie voor armoedebestrijding in uw gemeente worden voorbeelden gegeven van succesvolle acties en projecten.

De Verhuisfamilie wordt hier genoemd samen met Dress for Succes, Jarige Job, Laat ze maar Lachen, LETS Ruilkring Den Haag, Schuldhulpmaatjes, STA-team en de Voedselbanken.

Het is natuurlijk prachtig dat het initiatief van de Verhuisfamilie op deze wijze, via sociaalweb.nl, onder de aandacht gebracht wordt. Met hopelijk als gevolg dat er nog meer hulpvragers op professionele manier verhuisd kunnen worden.

Het verhaal achter Stichting De Verhuisfamilie

De Verhuisfamilie zorgt niet alleen voor de daadwerkelijke verhuizing, maar werkt vooral ook samen met lokale vrijwilligers om alle zaken rondom een verhuizing te regelen, zoals een familie dat ook zou doen.

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzamen en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Om deze reden worden alleen aanvragen van professionele ondersteuners geaccepteerd. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager en zal er naar alle waarschijnlijkheid geen extra toetsing meer nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat een aanvraag sneller in behandeling genomen kan worden.