Twee geslaagde verhuizingen voor de Verhuisfamilie

Met vereende krachten hebben de stichting Present en Mondial VSN en Mondial De Graaf Verhuizingen deze week twee verhuizingen uitgevoerd voor de Verhuisfamilie. Dit goede doel is er speciaal voor mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen en het netwerk hebben om dit te regelen.

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer mensen er zelf niet voor kiezen maar noodgedwongen naar een andere woning moeten verhuizen. Om mensen een steuntje in de rug te bieden is er de Verhuisfamilie. Via een hulpverlener kan er een aanvraag ingediend worden die vervolgens wordt gescreend door de stichting Present, een landelijke vrijwilligersorganisatie. De ‘Verhuisfamilie’ wordt gevormd door de vrijwilligers van Present die de inboedel inpakken en de Erkende Verhuizers die zorgen voor een soepele verhuizing.

Hulpvragen

 “Mijn cliënt was súperblij met de hulp van het verhuisbedrijf. Als hij dit alleen had moeten regelen was het hem nooit gelukt. De verhuizers van Mondial VSN waren vriendelijk en met de hulpmiddelen die zij allemaal bij zich hadden was de verhuizing professioneel geregeld”, blikt Elles Goes van stichting Present in Houten terug op de verhuisdag. Samen met de cliënt had zij ervoor gezorgd dat alle spullen netjes waren ingepakt zodat de verhuizers gelijk aan de slag konden bij aankomst.

In dezelfde week stond er in Castricum een andere verhuizing ingepland voor de Verhuisfamilie. De vrijwilligers van de lokale Present-afdeling Alkmaar hadden de cliënt geholpen met het inpakken van de inboedel. Voor de uitvoering van de verhuizing kwam het team van Mondial De Graaf Verhuizingen in actie. Dat er zoveel mensen in de bres zijn gesprongen voor de hulpvrager heeft veel stress weggenomen. “Het is heel mooi dat dit zo wordt opgepakt: iemand kan echt een nieuwe start maken in een nieuwe omgeving”, vertelt Mieke Johnson van Present Alkmaar.

Erkende Verhuizers

De Verhuisfamilie wordt ondersteund door de Organisatie voor Erkende Verhuizers, waardoor de hulpvrager verzekerd is van een professionele uitvoering van de verhuizing.
Om meer hulpvragen in behandeling te kunnen nemen is de Verhuisfamilie op zoek naar meer Erkende Verhuizers die één à twee keer per jaar willen helpen. Wil je graag een keer meewerken aan dit fantastische initiatief? Laat het ons weten via het contactformulier.

Lees meer over de werkwijze van de Verhuisfamilie.