Belangeloze inzet van Van Hunen & Zn. Verhuizingen voor De Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie heeft met de belangeloze inzet van Van Hunen & Zn. Verhuizingen een alleenstaande vrouw verhuisd naar haar nieuwe woning.

Van Hunen & Zn. Verhuizingen

Het goede doel De Verhuisfamilie zet zich in voor eenzame en minvermogende mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen of het netwerk voor hebben. Er worden daarbij alleen aanvragen in behandeling genomen die ingediend zijn door een hulpverlener. Op die manier kwam er voor deze verhuizing een verzoek binnen door een medewerker van ‘Netwerk Dien je Stad’, een vrijwilligersnetwerk van jongeren in Ede.

Dankbaar

De Verhuisfamilie benaderde naar aanleiding van deze aanvraag een Erkende Verhuizer uit de regio: Van Hunen & Zn. Verhuizingen. Het verhuisbedrijf reageerde positief en heeft vervolgens, geheel belangeloos, de hulpvrager verhuisd naar haar nieuwe woning. “De verhuizing is goed verlopen: de verhuizers en vrijwilligers hebben allemaal hard gewerkt. Wij zijn zo blij dat het zo heeft mogen uitpakken en zijn dan ook erg dankbaar voor alle hulp”, aldus één van de vrijwilligers van Netwerk Dien je Stad.

Hulpvraag indienen

De stichting neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Deze mogen uitsluitend ingediend worden door een hulpverlener. Zodra blijkt dat een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet, wordt er gezocht naar een Erkende Verhuizer in de regio die de mogelijkheid heeft om mee te werken. Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.