Bandsma Bultje Top Movers steunt de Verhuisfamilie

Verhuisfamilie Bandsma Bultje Top Movers

Verhuisbedrijf Bandsma Bultje Top Movers uit Leeuwarden is een bekende partner van de Verhuisfamilie en heeft onlangs weer meegewerkt aan een project, in samenwerking met stichting Present Leeuwarden.

Het uitvoeren van de verhuizing was letterlijk een familieaangelegenheid: Erik Wolthuizen (directeur Bandsma Bultje Top Movers) voerde samen met zijn vrouw en zoon de verhuizing uit. Het verhuisbedrijf uit Leeuwarden heeft al vaker contact gehad met stichting Present Leeuwarden bij het ondersteunen van een verhuizing en wist ook deze keer een gaatje vrij te maken in de agenda.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor hulp vanuit de Verhuisfamilie kan uitsluitend worden ingediend door een hulpverlener. Vervolgens wordt er door de stichting Present gekeken of een aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u een cliënt die ondersteuning kan gebruiken bij een verhuizing? Kijk dan op ons aanvraagformulier voor een overzicht van de voorwaarden.

Oproep aan Erkende Verhuizers!

De afgelopen tijd hebben steeds meer Erkende Verhuizers zich aangemeld om geheel belangeloos één keer per jaar mee te helpen met de Verhuisfamilie. Dat is een mooie ontwikkeling! Hoe meer Erkende Verhuisbedrijven zich aansluiten, hoe meer aanvragen er in behandeling genomen kunnen worden. Wilt u als ondernemer graag een keer meehelpen? Meld u dan aan via het contactformulier.

Dijkshoorn Euromovers actief in Vlaardingen

Dijkshoorn Vlaardingen Euromovers Verhuisfamilie
Dijkshoorn Vlaardingen Euromovers Verhuisfamilie
Even kijken of beneden alles goed gaat!

Dijkshoorn, de tweede van dit jaar!

Alweer voor de tweede keer dit jaar is Dijkshoorn Euromovers de Verhuisfamilie te hulp gekomen. Fantastisch dat het verhuisbedrijf hiertoe bereid is. Dank! Dank!

Vlaardingen naar Vlaardingen

Het wijkteam Vlaardingen deed een beroep op de Verhuisfamilie om een familie met problemen te helpen verhuizen. De alleenstaande moeder met kinderen kreeg het niet voor elkaar om te verhuizen.

Vrijwilligers stonden klaar

Het wijkteam heeft gezorgd dat er 7 volwassen vrijwilligers kwamen helpen bij het inpakken en uitpakken van de meubels en de inventaris

Dijkshoorn gaat aan de slag

Er was spoed, want de oude woning moest leeg opgeleverd worden.Doordat er zoveel hulp was, wilde de Erkende Verhuizer uit Vlaardingen deze verhuizing er ook nog wel “even bijdoen”.

Een compliment vanuit het wijkteam

Uta Hilgert van het wijkteam Vlaardingen heeft een mooie mail gestuurd naar De Verhuisfamilie om vooral ook het verhuisbedrijf te bedanken.

Beste mensen,
Bij deze in de bijlage een impressie van de verhuizing die jullie mogelijk gemaakt hebben voor de cliënte van mij. Fantastisch dat een gratis verhuizing voor een minder bedeelde in deze tijd nog mogelijk is. Dat geeft de mens weer moed.
Van tevoren mochten we verhuisdozen ophalen, de mannen van Dijkshoorn kwamen 1 dag van te voren de meubels demonteren, er werd vlot gewerkt en de sfeer was goed . Heel fijn.
Hartelijk dank namens mijn cliënte!

Met vriendelijke groet,

Uta Hilgert
wijkteam Vlaardingen Ambacht-Babberspolder

Belangeloze hulp Mondial Aad de Wit voor De Verhuisfamilie

Mondial Aad de Wit

Stichting De Verhuisfamilie heeft met behulp van het team van Mondial Aad de Wit Verhuizingen een hulpvrager van Heiloo naar Schagen verhuisd. Het goede doel ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen en het sociale netwerk hebben om dat te regelen.

Mondial Aad de Wit

De Verhuisfamilie is vijf jaar geleden opgericht en coördineert verhuizingen in heel Nederland. Om in aanmerking te komen voor een verhuizing, kan er een aanvraag ingediend worden door een hulpverlener. Op deze manier wordt gewaarborgd dat een hulpvrager daadwerkelijk aan de voorwaarden van de stichting voldoet.
Zodoende kwam er voor deze verhuizing van Heiloo naar Schagen een verzoek binnen van een GGZ-hulpverlener voor een cliënt die naar haar moeder moet verhuizen. De stichting benaderde vervolgens een Erkende Verhuizer uit de regio, Mondial Aad de Wit Verhuizingen, met de vraag om belangeloos mee te werken.
Het verhuisbedrijf uit Castricum heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en draagt De Verhuisfamilie dan ook een warm hart toe. Met dank aan de inzet van de verhuizers werd de inboedel van de cliënt snel en vakkundig verhuisd.

Meer informatie over de werkwijze van stichting is te vinden op deze pagina.

Dijkshoorn Euromovers helpt alleenstaande moeder

Dijkshoorn Euromovers

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan verhuisbedrijf Dijkshoorn Euromovers een alleenstaande moeder van Vlaardingen naar Rotterdam verhuisd.

Dijkshoorn Euromovers

Aanvrager is HiP

Via een hulpverlener kan er een verzoek voor hulp worden ingediend bij De Verhuisfamilie. In dit geval werd er een aanvraag ingediend door stichting HiP Vlaardingen. Om een alleenstaande moeder te verhuizen. HiP staat voor ‘Hulp in Praktijk’ en is een netwerk van christenen die mensen in nood ondersteunt.

Dijkshoorn Euromovers helpt

Naar aanleiding van de aanvraag van HiP is De Verhuisfamilie op zoek gegaan naar een Erkende Verhuizer uit de regio die belangeloos de verhuizing uit wilde voeren. Verhuisbedrijf Dijkshoorn Euromovers (Vlaardingen / Rotterdam) reageerde direct en plande een datum in.

Dijkshoorn Euromovers en De Verhuisfamilie

De stichting Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen en daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben. Dijkshoorn ondersteunt als Erkende Verhuizer.

Vrijwilligers voor inpakken

Vanuit HiP werd er gezorgd voor vrijwilligers die hebben geholpen met het in- en uitpakken. Op die manier vormden de professionele verhuizers en de vrijwilligers samen een ‘Verhuisfamilie’ voor één dag!

Hulpvraag indienen

Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.

Interview met Rinus de Graaf: ‘Je moet gewoon tijd maken voor De Verhuisfamilie’

RInus de Graaf

De vraag van De Verhuisfamilie om belangeloos een verhuizing uit te voeren voor iemand in nood, levert nogal eens gemengde reacties op. Met name in drukke periodes is het lastig om een datum in te plannen. Rinus de Graaf van verhuisbedrijf G.J. Rigter & Co uit Baarn ziet er echter geen problemen in: “Je moet er gewoon tijd voor maken: het is een prachtig goed doel.”

RInus de Graaf

In december 2018 voerde het verhuisbedrijf een verhuizing uit voor een alleenstaande vrouw die vanwege gezondheidsproblemen moest verhuizen naar een woning die met een lift bereikbaar is. De aanvraag voor deze mevrouw werd ingediend door een hulpverlener van een buurtteam. Na controle door De Verhuisfamilie of de cliënt aan alle voorwaarden voldoet (geen netwerk en te weinig financiële middelen) werd verhuisbedrijf G.J. Rigter & Co benaderd.

‘Niet lullen maar poetsen’

Hoewel december een erg drukke maand is, plande Rinus direct een datum in. “Ik ben een Amsterdammer en ik denk gewoon: je moet niet lullen, maar poetsen. Ik heb een goed gevoel bij De Verhuisfamilie en naar mijn mening is het prima te doen om één of twee keer per jaar een verhuizing uit te voeren. Je kunt altijd redenen bedenken om het niet te doen, maar er zijn nog meer redenen om er wél tijd voor vrij te maken. Volg je sociale hart, zou ik zeggen. De cliënten die geholpen worden zijn er hartstikke blij mee. Je maakt voor die mensen het verschil, terwijl het voor jezelf maar een half dagje werk kost.”

G.J. Rigter & Co

Goed van start

Rinus zit zelf al anderhalf jaar in het bestuur van De Verhuisfamilie en laat daarmee zien dat hij het goede doel een warm hart toedraagt. De bestuursleden werken samen met de drie vrijwillige coördinatoren: Mirjam van der Zaag, Jos van den Boogert en Wim Schut. Zij hebben de dagelijkse leiding in handen en screenen alle aanvragen. Zij zijn ook degene die contact zoeken met de Erkende Verhuizers.
Het team is het nieuwe jaar al goed van start gegaan. In de eerste maand zijn al vrij snel twee verhuizingen uitgevoerd, en wel door Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen en Arts Verhuizingen. Een mooi begin van 2019!
Meer informatie over de stichting en haar werkwijze is te vinden op www.verhuisfamilie.nl.

Bron artikel: vakblad Verhuizen (februari 2019)

Passies Verhuizers biedt hulp aan De Verhuisfamilie

Passies Verhuizers

Stichting De Verhuisfamilie heeft met medewerking van Passies Verhuizers een alleenstaande moeder verhuisd van Ede naar Wageningen. De stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben.

Passies Verhuizers

De aanvraag voor de verhuizing werd ingediend door een hulpverlener van Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag). Haar cliënt moest vanwege haar financiële situatie noodgedwongen naar een nieuwe, goedkopere woning verhuizen. De Verhuisfamilie heeft na het indienen van het verzoek contact gezocht met een Erkende Verhuizer uit de regio, Passies Verhuizers uit Veenendaal. Het verhuisbedrijf ondersteunt de gedachte van de stichting om mensen die in nood verkeren een steuntje in de rug te bieden.
Dankzij De Verhuisfamilie kon de hulvprager haar vertrouwde spullen meenemen en hebben zij en haar dochter zorgeloos kunnen verhuizen. Nu kunnen ze een nieuwe start maken in Wageningen.

Hulp bij verhuizing

Stichting De Verhuisfamilie neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Er mogen echter alleen aanvragen door een hulpverlener ingediend worden. Kijk voor meer informatie over onze werkwijze op deze pagina.

 

‘Superblij’ met hulp van verhuisbedrijf Gebr. Krijnen

Gebr. Krijnen

Verhuisbedrijf Gebr. Krijnen heeft geheel belangeloos een verhuizing uitgevoerd voor stichting De Verhuisfamilie. Deze stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben.

Gebr. Krijnen

Namens het Sociaal Wijkteam Nieuw-West Nijmegen werd er een aanvraag ingediend bij De Verhuisfamilie voor een hulpvrager. Vanuit de stichting werd er vervolgens contact gezocht met een Erkende Verhuizer uit de regio: Gebr. Krijnen. Het verhuisbedrijf uit Malden (bij Nijmegen) reageerde direct enthousiast en plande een verhuisdatum in november 2018 in.

Hulpvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie helpt mensen uit heel Nederland die in nood zitten en door omstandigheden moeten verhuizen. Via een hulpverlener kan er een aanvraag bij de stichting worden ingediend, dit om te waarborgen dat een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt er een Erkende Verhuizer in de regio gezocht met de vraag om belangeloos te helpen. Dit gebeurt samen met vrijwilligers, die verantwoordelijk zijn voor het in- en uitpakken. Op deze manier ontstaat er een ‘familie’ en dat is ook precies de bedoeling van het goede doel: om mensen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan in het leven!

Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.

Belangeloze inzet van Van Hunen & Zn. Verhuizingen voor De Verhuisfamilie

Van Hunen

Stichting De Verhuisfamilie heeft met de belangeloze inzet van Van Hunen & Zn. Verhuizingen een alleenstaande vrouw verhuisd naar haar nieuwe woning.

Van Hunen & Zn. Verhuizingen

Het goede doel De Verhuisfamilie zet zich in voor eenzame en minvermogende mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen of het netwerk voor hebben. Er worden daarbij alleen aanvragen in behandeling genomen die ingediend zijn door een hulpverlener. Op die manier kwam er voor deze verhuizing een verzoek binnen door een medewerker van ‘Netwerk Dien je Stad’, een vrijwilligersnetwerk van jongeren in Ede.

Dankbaar

De Verhuisfamilie benaderde naar aanleiding van deze aanvraag een Erkende Verhuizer uit de regio: Van Hunen & Zn. Verhuizingen. Het verhuisbedrijf reageerde positief en heeft vervolgens, geheel belangeloos, de hulpvrager verhuisd naar haar nieuwe woning. “De verhuizing is goed verlopen: de verhuizers en vrijwilligers hebben allemaal hard gewerkt. Wij zijn zo blij dat het zo heeft mogen uitpakken en zijn dan ook erg dankbaar voor alle hulp”, aldus één van de vrijwilligers van Netwerk Dien je Stad.

Hulpvraag indienen

De stichting neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Deze mogen uitsluitend ingediend worden door een hulpverlener. Zodra blijkt dat een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet, wordt er gezocht naar een Erkende Verhuizer in de regio die de mogelijkheid heeft om mee te werken. Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.

Verhuisbedrijf G. den Dikken, Puzzletree en stichting Present werken samen

Den Dikken Verhuizingen

Vele handen maken licht werk! Dat bleek maar weer eens tijdens een een verhuizing voor stichting De Verhuisfamilie. Drie partijen sloegen de handen ineen: verhuisbedrijf G. den Dikken uit Hardinxveld-Giessendam, Puzzletree en stichting Present.

Den Dikken Verhuizingen

Hulp bij verhuizing

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben. Samen met Erkende Verhuizers, zoals verhuisbedrijf Den Dikken en vrijwilligers wordt de klus opgepakt om mensen zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie over de werkwijze van stichting De Verhuisfamilie is te vinden op deze pagina.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.

Stichting De Verhuisfamilie in actie in Sliedrecht

Sliedrecht

De vrijwilligers van stichting De Verhuisfamilie hebben een alleenstaande vrouw (een jonge statushouder) binnen Sliedrecht verhuisd naar een andere woning. Zowel de vrijwilligers als de hulpvrager kijken terug op een geslaagde ochtend!

stichting
Vrijwilligers Wim Schut en Jos van den Boogert van De Verhuisfamilie.

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de middelen of het netwerk voor hebben.
In dit geval diende Participe Sliedrecht een verzoek in bij De Verhuisfamilie voor een jonge statushouder uit Eritrea. Zij vluchtte naar Nederland en kwam in eerste instantie terecht in een asielzoekerscentrum. Vervolgens kreeg ze als statushouder een huis toegewezen. Aangezien het om een sloopwoning ging, kan ze hier maar tijdelijk blijven en moet ze inmiddels verhuizen naar een andere woning. Omdat haar netwerk nog erg klein is en ze zelf geen middelen heeft om een verhuizing te bekostigen, werd er door Participe een verzoek ingediend bij De Verhuisfamilie.

Vrijwilligers

Normaal gesproken zoeken de vrijwillige coördinatoren van De Verhuisfamilie contact met een Erkende Verhuizer met de vraag of zij de verhuizing belangeloos uit willen voeren. Bij deze vraag ging het echter om een kleine verhuizing. De coördinatoren, Jos van den Boogert en Wim Schut, vroegen daarom aan Mondial Movers of zij de promowagen van de verhuisorganisatie eenmalig mochten lenen om zelf de inboedel van de hulpvrager te verhuizen.
Op zaterdag 21 juli 2018 meldden zij zich op het adres van de hulpvrager. Hoewel de promowagen op het eerste gezicht klein lijkt, past er meer in de laadruimte dan je zou vermoeden. Met een paar keer op en neer rijden was de verhuizing twee uur later al helemaal geregeld. Mevrouw was de vrijwilligers erg dankbaar voor alle hulp!

Hulpvraag indienen?

De Verhuisfamilie neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling (zolang de aanvraag wordt ingediend door een professionele hulpverlener). Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.