Verhuisfamilie in samenwerking met Present Doetinchem

Samenwerking voor  een prachtig resultaat!

Verhuisfamilie:Vanuit de vestiging van Stichting Present in Doetinchem is een leuk bericht binnengekomen over een onlangs uitgevoerde verhuizing binnen de Verhuisfamilie. Via ons goede doel hebben Stichting Present en Mondial Veldhoen Verhuizingen in samenwerking de verhuizing van een alleenstaande moeder en dochter uitgevoerd.

verhuisfamilie mondial movers

Verhuisfamilie en de Stichting Present zorgen door een goede samenwerking iedere keer voor mooie resultaten voor de eenzame en minvermogende burger in onze samenleving die op het punt staat te verhuizen. Zo ook afgelopen week.

Een dag voor de officiële verhuizing zijn 2 flexwerkers nog druk bezig om de kinderkamer van het huis op de nieuwe locatie te schilderen. Eén van de laatste klussen voordat de spullen van moeder en dochter verhuist kunnen worden naar de nieuwe locatie en zij met een gerust hart thuis kunnen komen.

Vrijwilligers hebben in samenwerking met de Verhuisfamilie, de buurtcoach in Doetinchem en Mondial Veldhoen Verhuizingen de complete verhuizing uitgevoerd. Met dank aan alle vrijwilligers, kunnen moeder en dochter nu een nieuwe start maken.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.