Verhuisfamilie volop in de groei

De Verhuisfamilie, de door Mondial Movers in het leven geroepen, goede doelen stichting is nu flink aan het groeien. Na het behalen van de MDH vrijwilligersprijs in december 2014 is het aantal aanvragen dat ontvangen wordt iedere maand gegroeid.

Verhuisfamilie stichting vrijwilligers mondial movers

Hulpverleners uit het hele land melden zich met schrijnende situaties, waarin echt eenzame en minvermogende medeburgers in grote problemen komen bij een geplande verhuizing.

Zeker niet iedere aanvraag kan worden ingewilligd, immers voordat een verhuizing daadwerkelijk uitgevoerd kan worden door De Verhuisfamilie, moet er wel wat worden voorbereid.

Het samenspel tussen aanwezige vrijwilligers en beschikbaarheid vanuit de Mondial Verhuisbedrijven loopt nog niet altijd synchroon. Enerzijds omdat nog niet overal vrijwilligers beschikbaar zijn (De Stichting Present zet zich voor 100% in om het aantal vrijwilligers structureel te vergroten) en anderzijds omdat ook de financiële middelen om een verhuisbedrijf in te zetten ontbreekt. De Mondial verhuisbedrijven sponsoren nu in forse mate iedere verhuizing, maar ook zo’n sponsoring kent natuurlijk zijn grenzen.

Om die reden is De Verhuisfamilie op zoek naar fondsen om de Stichting echt volwassen te laten worden. Gelukkig zijn er wel particulieren en bedrijven die kleinere bedragen schenken en veel kleintjes maken natuurlijk ….

De eerste drie maanden van het jaar zijn er alweer 10 verhuizingen uitgevoerd.