Stichting De Verhuisfamilie in actie in Sliedrecht

Sliedrecht

De vrijwilligers van stichting De Verhuisfamilie hebben een alleenstaande vrouw (een jonge statushouder) binnen Sliedrecht verhuisd naar een andere woning. Zowel de vrijwilligers als de hulpvrager kijken terug op een geslaagde ochtend!

stichting
Vrijwilligers Wim Schut en Jos van den Boogert van De Verhuisfamilie.

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de middelen of het netwerk voor hebben.
In dit geval diende Participe Sliedrecht een verzoek in bij De Verhuisfamilie voor een jonge statushouder uit Eritrea. Zij vluchtte naar Nederland en kwam in eerste instantie terecht in een asielzoekerscentrum. Vervolgens kreeg ze als statushouder een huis toegewezen. Aangezien het om een sloopwoning ging, kan ze hier maar tijdelijk blijven en moet ze inmiddels verhuizen naar een andere woning. Omdat haar netwerk nog erg klein is en ze zelf geen middelen heeft om een verhuizing te bekostigen, werd er door Participe een verzoek ingediend bij De Verhuisfamilie.

Vrijwilligers

Normaal gesproken zoeken de vrijwillige coördinatoren van De Verhuisfamilie contact met een Erkende Verhuizer met de vraag of zij de verhuizing belangeloos uit willen voeren. Bij deze vraag ging het echter om een kleine verhuizing. De coördinatoren, Jos van den Boogert en Wim Schut, vroegen daarom aan Mondial Movers of zij de promowagen van de verhuisorganisatie eenmalig mochten lenen om zelf de inboedel van de hulpvrager te verhuizen.
Op zaterdag 21 juli 2018 meldden zij zich op het adres van de hulpvrager. Hoewel de promowagen op het eerste gezicht klein lijkt, past er meer in de laadruimte dan je zou vermoeden. Met een paar keer op en neer rijden was de verhuizing twee uur later al helemaal geregeld. Mevrouw was de vrijwilligers erg dankbaar voor alle hulp!

Hulpvraag indienen?

De Verhuisfamilie neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling (zolang de aanvraag wordt ingediend door een professionele hulpverlener). Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.

‘Superblij met de hulp van Nouwens Verhuizingen’

Nouwens Verhuizingen

Nouwens Verhuizingen uit Tilburg heeft stichting De Verhuisfamilie ondersteund door geheel belangeloos een alleenstaande vrouw te verhuizen naar een aanleunwoning bij een verzorgingshuis. Vanwege gezondheidsredenen kon zij niet meer in haar huidige woning blijven.

Nouwens Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de middelen en het netwerk voor hebben. Om in aanmerking te komen voor hulp moet er een aanvraag ingediend worden door een hulpverlener. Vervolgens gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die zich belangeloos wil inzetten.

In dit geval kwam er via  ‘Attent in het kwadraat’ een hulpvraag binnen voor een mevrouw die een aanleunwoning toegewezen had gekregen. Via stichting De Verhuisfamilie werd er contact gezocht met een verhuizer uit de regio: Nouwens Verhuizingen uit Tilburg. Het verhuisbedrijf wilde graag meewerken en plande de verhuisdatum in juni 2018. Zowel de hulpvrager als de hulpverlener zijn de verhuizers erg dankbaar voor alle hulp. “Mevrouw was superblij dat haar verzoek in behandeling kon worden genomen. Complimenten aan Nouwens Verhuizingen: zij hebben de verhuizing tot in de perfectie uitgevoerd”, vertelt Renée Smolders van ‘Attent in het kwadraat’.

Hulp bij verhuizing

Heeft u een vraag over onze werkwijze of kent u iemand die in aanmerking zou komen voor hulp van onze stichting? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie of mail naar contact@verhuisfamilie.nl. Telefonisch zijn we op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tot 12.00 uur bereikbaar via 088-9966770. Wij nemen aanvragen uit heel Nederland in behandeling.

 

‘Complimenten voor verhuisbedrijf De Haan’

De Haan

“De verhuizing is goed verlopen en mevrouw was erg blij met de verhuizers van De Haan. Complimenten voor de vriendelijkheid en behulpzaamheid!”

De Haan

Aan het woord is Ellen de Quastenit, wijkverpleegkundige van het sociaal team in Hardinxveld-Giessendam. Zij diende namens haar cliënt een hulpvraag in bij stichting De Verhuisfamilie. In verband met gezondheidsklachten kon de hulpvrager niet meer in haar huidige woning blijven en zou ze moeten verhuizen naar een gelijkvloerse seniorenwoning. Om mevrouw te ondersteunen bij de verhuizing werd een Erkende Verhuizer uit de regio, De Haan Verhuizingen, ingeschakeld.

Het familiebedrijf uit Alblasserdam plande in mei 2018 een datum in voor de verhuizing. “Als bedrijf zijn we ons bewust van de maatschappelijke problemen en zetten we ons, daar waar het mogelijk is, in voor de samenleving. Het is voor onze medewerkers mooi om iemand te kunnen helpen: mevrouw was heel dankbaar voor de hulp die ze kreeg”, aldus Nico van der Bracht van De Haan Verhuizingen.

Hulp nodig?

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de middelen en het netwerk voor hebben. Alle aanvragen worden eerst gescreend door de stichting, waarna een Erkende Verhuizer wordt benaderd. Tegelijkertijd worden vrijwilligers gezocht voor het helpen met in- en uitpakken. Kent u iemand die in aanmerking zou komen voor hulp van De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina.

Mondial Van Dijk Verhuizingen draagt De Verhuisfamilie een warm hart toe

Mondial Van Dijk Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie heeft met hulp van Mondial Van Dijk Verhuizingen een echtpaar (beide met een verstandelijke beperking) verhuisd naar een nieuwe woning in Malden. De stichting ondersteunt mensen die noodgedwongen moeten verhuizen, maar daar zelf niet de middelen of het netwerk voor hebben.

Mondial Van Dijk Verhuizingen

De aanvraag voor deze verhuizing werd ingediend door de ‘Gelderse stichting tot beheer en bewindvoering’ en ‘Driekracht’. Het stel woonde op dat moment nog zelfstandig, maar had samen met hulpverleners de beslissing genomen om begeleid te gaan wonen. Aangezien het echtpaar net een half jaar geleden een schuldtraject had afgerond, was het niet mogelijk om zelf een verhuizing te financieren. Daarom werd de hulp van De Verhuisfamilie ingeschakeld. De stichting zocht contact met Mondial Van Dijk. Het verhuisbedrijf uit Boxmeer werkte eerder mee, en was ook dit keer bereid om belangeloos de verhuizing uit te voeren. Zodoende kon in april 2018 de inboedel van het stel overgebracht worden naar de nieuwe woning.

Mondial Van Dijk Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie is actief in heel Nederland. Kent u iemand die aanmerking zou komen voor hulp? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.

Scholte Verhuis Groep Euromovers steunt stichting De Verhuisfamilie

Euromovers Scholte Verhuis Groep

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan Scholte Verhuis Groep Euromovers een hulpvrager uit Zoetermeer geholpen die noodgedwongen moest verhuizen. Vanwege haar gezondheid kon ze niet in de oude woning blijven.

“De hulpvrager is heel erg dankbaar wat het verhuisbedrijf voor haar heeft gedaan. Ze was echt afhankelijk van mensen die belangeloos wilden helpen en het was dan ook een opluchting dat De Verhuisfamilie haar kon ondersteunen. De verhuizing is helemaal naar wens verlopen en ze is superblij in haar nieuwe woning”, vertelt cliëntondersteuner Ineke van Dam – Hasselaar.

Erkende Verhuizer

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de middelen en het netwerk voor hebben. Een aanvraag voor een verhuizing kan ingediend worden door een hulpverlener, waarna de stichting op zoek gaat naar een Erkende Verhuizer om mee te helpen. In dit geval werd de Scholte Verhuis Groep Euromovers benaderd. Het verhuisbedrijf wilde graag een steentje bijdragen en zodoende werd de verhuizing uitgevoerd.

Euromovers Scholte Verhuis Groep

Kent u iemand die aanmerking komt voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina.

Ter Haar Verhuizingen zet zich in voor Verhuisfamilie

Ter Haar Verhuizingen

Verhuisbedrijf Ter Haar uit Zwolle heeft in maart 2018 een verhuizing uitgevoerd voor stichting De Verhuisfamilie. Deze stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben.

Ter Haar Verhuizingen

Voor deze verhuizing werd er een aanvraag ingediend door Creating Balance uit Zwolle. Stichting De Verhuisfamilie benaderde vervolgens Ter Haar Verhuizingen (dat is aangesloten bij Top Movers) of zij de verhuizing uit wilde voeren. In goed overleg werd er een verhuisdatum geprikt. Hulpverlener Lisette Kersten van Creating Balance kijkt terug op een geslaagde verhuizing. “Het is allemaal goed gegaan en de verhuizing is soepel gelopen. Mijn cliënt is heel tevreden over de medewerking van Ter Haar Verhuizingen!”
Het verhuisbedrijf uit Zwolle staat bekend om haar sociale karakter. “Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de samenleving en steunen vaker goede doelen. Zo hebben we bijvoorbeeld al een aantal keer de Voedselbank verhuisd,” aldus Barbara de Vries.

Hulpvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie ontvangt aanvragen uit heel Nederland voor hulp bij de verhuizing. De aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze zijn ingediend door een hulpverlener en als ze aan alle voorwaarden voldoen. Kent u iemand die aanmerking zou komen voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina.

Ter Haar Verhuizingen

Mondial Oostland Verhuizingen in actie voor stichting De Verhuisfamilie

Verhuisfamilie

Voor de stichting De Verhuisfamilie hebben Mondial Oostland Verhuizingen en de stichting Present Midden Groningen de handen ineen geslagen om een alleenstaande vrouw te verhuizen. Beide partijen kijken terug op een mooie samenwerking. “Vele handen maken licht werk, binnen no time waren de spullen van de hulpvrager verhuisd naar de nieuwe woning.”

Mondial Oostland Verhuizingen Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie is speciaal in het leven geroepen om mensen te helpen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar niet de financiële middelen het netwerk hebben om dat te regelen. Op deze manier kwam er een aanvraag binnen van de stichting Present Midden Groningen voor een alleenstaande vrouw. Er werd contact gezocht met Mondial Oostland Verhuizingen en de taken werden verdeeld. De vrijwilligers van Present hielpen mevrouw met het in- en uitpakken van haar inboedel en de Erkende Verhuizer zorgde voor de verhuisdozen en uiteraard een verhuiswagen.

Mondial Oostland Verhuizingen Verhuisfamilie

Hulpvraag indienen

En aanvraag voor hulp bij de verhuizing kan uitsluitend door een hulpverlener ingediend worden. De coördinatoren van stichting De Verhuisfamilie nemen een aanvraag in behandeling en als iemand aan de voorwaarden voldoet, gaan ze op zoek naar een Erkende Verhuizer in de betreffende regio. Aan de hulpverlener wordt gevraagd om vrijwilligers te regelen die op de verhuisdag aanwezig zijn om mee te helpen.
Kent u iemand die in aanmerking zou komen voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze www.verhuisfamilie.nl of mail naar contact@verhuisfamilie.nl.

UTS Van der Geest zorgt voor snelle verhuizing van cliënt Leger des Heils

UTS Van der Geest

Met de hulp van professionele verhuizers van UTS Van der Geest is een cliënt van het Leger des Heils (regio Den Haag) in februari 2018 verhuisd naar zijn nieuwe woning. De hulpvrager had een woning toegewezen gekregen, maar had nog behoorlijk wat (zware) spullen in opslag staan bij het Leger des Heils. Om deze te kunnen verhuizen werd er een aanvraag voor hulp ingediend bij stichting De Verhuisfamilie.

UTS Van der Geest helpt cliënt Leger des Heils

Deze stichting is er speciaal voor mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen of het netwerk hebben om dat te regelen. De aanvraag voor deze verhuizing werd ingediend door Mark van der Vegte, persoonlijk begeleider bij het Leger des Heils, regio Den Haag. “Het verhuizen van het meubilair en zware spullen als een wasmachine, was voor ons te lastig, aangezien er in de flat geen lift aanwezig is. Zodoende kwamen we uit bij stichting De Verhuisfamilie.”

Vanuit de stichting werd er contact gezocht met een Erkende Verhuizer in de regio, UTS Van der Geest. Zij reageerden positief en konden op korte termijn een verhuisdatum inplannen. “Ik ben geweldig geholpen door de Verhuisfamilie en de vijf verhuizers. Alles is op perfecte wijze uitgevoerd: de verhuizing verliep snel en soepel”, aldus de hulpvrager. Hulpverlener Mark van der Vegte voegt daaraan toe: “Je ziet dat de verhuizers heel veel ervaring mee hebben en precies weten hoe ze alles het beste kunnen verhuizen. Om de spullen in de nieuwe woning te krijgen was er een verhuislift aanwezig, waardoor het allemaal vrij snel ging. Voor meneer was het ontzettend fijn om op deze manier geholpen te worden.”

Hulpvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie ontvangt aanvragen uit heel Nederland voor hulp bij de verhuizing. Deze aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze zijn ingediend door een hulpverlener en als ze aan alle voorwaarden voldoen. Kent u iemand die aanmerking zou komen voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina.

Mondial Van der Velde ’t Veentje Verhuizingen steunt De Verhuisfamilie

Mondial Van der Velde 't Veentje verhuizingen

Mondial Van der Velde ’t Veentje Verhuizingen heeft in februari 2018 stichting De Verhuisfamilie geholpen met de verhuizing van een mevrouw die zelfstandig gaat wonen in Den Haag. De aanvraag voor deze verhuizing werd ingediend door een hulpverlener van Fonteynenburg.

Mondial Van der Velde 't Veentje

Stichting De Verhuisfamilie helpt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar de financiële middelen en het netwerk niet voor hebben. Een aanvraag voor een verhuizing kan ingediend worden door een hulpverlener, waarna de stichting op zoek gaat naar een Erkende Verhuizer om de verhuizing belangeloos uit te voeren.

Bij deze aanvraag werd er contact gezocht met Mondial Van der Velde ’t Veentje Verhuizingen uit Den Haag. Dit verhuisbedrijf werkte eerder al mee met De Verhuisfamilie en reageerde nu ook meteen positief op het verzoek. “Voor ons verhuisbedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang. Wij willen graag iets terugdoen voor de samenleving en dragen initiatieven als De Verhuisfamilie een warm hart toe”, vertelt directeur Robert Medenblik. “Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke problemen in Nederland, zoals eenzaamheid. De doelstelling van De Verhuisfamilie ondersteunen wij dan ook van harte: zij helpen mensen die weinig of zelfs helemaal geen sociaal netwerk hebben.” De stichting creëert letterlijk een familie voor één dag en geeft mensen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan in het leven.

Hulpvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie werd in 2014 opgericht en ontvangt sindsdien aanvragen uit het hele land voor hulp bij een noodgedwongen verhuizing. Deze worden in behandeling genomen door een coördinator waarna er een verhuisdatum gepland kan worden. Kent u iemand die in aanmerking zou komen voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Mondial Vogel Verhuizingen en Present Walcheren werken samen voor De Verhuisfamilie

Mondial Vogel Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie heeft in februari 2018 een geslaagde verhuizing uitgevoerd met dank aan Mondial Vogel Verhuizingen en stichting Present Walcheren. Samen hebben zij een alleenstaande vrouw verhuisd in Middelburg die zelf niet de financiële middelen en het netwerk had om dit te regelen.

Mondial Vogel Verhuizingen
Mondial Vogel Verhuizingen en stichting Present Walcheren sloegen de handen ineen voor De Verhuisfamilie.

Kushandjes

Met drie professionele verhuizers van het verhuisbedrijf en zes vrijwilligers van Present werd de hulvrager verhuisd naar haar nieuwe woning. “Mevrouw was erg dankbaar voor alle hulp die zij die dag heeft gekregen. Ze komt oorspronkelijk uit Iran en heeft in Nederland niet zo’n groot netwerk. Bovendien heeft ze niet zo lang geleden een hartoperatie gehad, waardoor ze zelf ook niet veel kan doen. De hulp vanuit De Verhuisfamilie was daarom zeer welkom. Ze bleef ons maar kushandjes geven”, blikt Adrie Franke van Present Walcheren tevreden terug op de verhuisdag.

Professionele hulp

Mevrouw diende bij Present (een ‘makelaar’ in vrijwilligerswerk) een verzoek in om haar te helpen met de verhuizing. “Normaal gesproken kunnen wij bij een kleine verhuizing altijd helpen met onze vrijwilligers. Alleen zou deze verhuizing te ingewikkeld en zwaar voor ons worden. Daarom benaderden we stichting De Verhuisfamilie.” Deze stichting heeft contacten met Erkende Verhuizers in heel Nederland, en vroeg voor deze verhuizing Mondial Vogel Verhuizingen om mee te helpen. Het verhuisbedrijf hoefde hier niet lang over na te denken en plande op donderdag 22 februari 2018 een dag in om mevrouw te verhuizen. “We hadden dit nooit kunnen doen zonder de hulp van het verhuisbedrijf”, vertelt Franke. “Het was ontzettend fijn dat ze zo snel reageerden en ons konden helpen.”

Hulpvaanvraag indienen

Kent u iemand die in aanmerking komt voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.