Passies Verhuizers biedt hulp aan De Verhuisfamilie

Passies Verhuizers

Stichting De Verhuisfamilie heeft met medewerking van Passies Verhuizers een alleenstaande moeder verhuisd van Ede naar Wageningen. De stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben.

Passies Verhuizers

De aanvraag voor de verhuizing werd ingediend door een hulpverlener van Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag). Haar cliënt moest vanwege haar financiële situatie noodgedwongen naar een nieuwe, goedkopere woning verhuizen. De Verhuisfamilie heeft na het indienen van het verzoek contact gezocht met een Erkende Verhuizer uit de regio, Passies Verhuizers uit Veenendaal. Het verhuisbedrijf ondersteunt de gedachte van de stichting om mensen die in nood verkeren een steuntje in de rug te bieden.
Dankzij De Verhuisfamilie kon de hulvprager haar vertrouwde spullen meenemen en hebben zij en haar dochter zorgeloos kunnen verhuizen. Nu kunnen ze een nieuwe start maken in Wageningen.

Hulp bij verhuizing

Stichting De Verhuisfamilie neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Er mogen echter alleen aanvragen door een hulpverlener ingediend worden. Kijk voor meer informatie over onze werkwijze op deze pagina.

 

‘Superblij’ met hulp van verhuisbedrijf Gebr. Krijnen

Gebr. Krijnen

Verhuisbedrijf Gebr. Krijnen heeft geheel belangeloos een verhuizing uitgevoerd voor stichting De Verhuisfamilie. Deze stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben.

Gebr. Krijnen

Namens het Sociaal Wijkteam Nieuw-West Nijmegen werd er een aanvraag ingediend bij De Verhuisfamilie voor een hulpvrager. Vanuit de stichting werd er vervolgens contact gezocht met een Erkende Verhuizer uit de regio: Gebr. Krijnen. Het verhuisbedrijf uit Malden (bij Nijmegen) reageerde direct enthousiast en plande een verhuisdatum in november 2018 in.

Hulpvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie helpt mensen uit heel Nederland die in nood zitten en door omstandigheden moeten verhuizen. Via een hulpverlener kan er een aanvraag bij de stichting worden ingediend, dit om te waarborgen dat een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt er een Erkende Verhuizer in de regio gezocht met de vraag om belangeloos te helpen. Dit gebeurt samen met vrijwilligers, die verantwoordelijk zijn voor het in- en uitpakken. Op deze manier ontstaat er een ‘familie’ en dat is ook precies de bedoeling van het goede doel: om mensen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan in het leven!

Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.

Verhuizers van Mondial Vogel helpen alleenstaande vrouw

Mondial Vogel Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie heeft met de belangeloze inzet van Mondial Vogel Verhuizingen een alleenstaande vrouw naar een rolstoelvriendelijke woning in Goes verhuisd. Het is de tweede keer dit jaar dat het familiebedrijf haar medewerking heeft verleend aan dit goede doel.

Mondial Vogel Verhuizingen

De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen en het netwerk hebben. In dit geval werd er vanuit stichting Present De Bevelanden een verzoek voor hulp ingediend bij de Verhuisfamilie voor een alleenstaande vrouw met gezondheidsproblemen. De Verhuisfamilie benaderde vervolgens een Erkende Verhuizer uit de regio, Mondial Vogel Verhuizingen. Het Zeeuwse familiebedrijf werkte eerder dit jaar mee en was ook nu weer bereid om belangeloos de verhuizing uit te voeren. Zodoende werd er eind oktober 2018 een datum ingepland.

Aanvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie is er niet alleen om een verhuizing te coördineren, maar ook om hulpvragers het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan in het leven. Om in aanmerking te komen, kan er een aanvraag ingediend worden door een hulpverlener. Zodoende kan er voor de stichting gewaarborgd worden dat een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt er in samenwerking met een Erkende Verhuizer en een aantal vrijwilligers een verhuizing uitgevoerd.

Dankbaar voor hulp van Mondial Dijkstra Verhuizingen

Dijkstra

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan Mondial Dijkstra Verhuizingen een alleenstaande uit Almelo verhuisd. De stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de financiële middelen of het netwerk voor hebben.

Dijkstra

Het goede doel neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die door een hulpverlener zijn ingediend. In dit geval kwam er een verzoek binnen van een maatschappelijk werker van de welzijnsorganisatie Avedan voor een alleenstaande hulpvrager met medische klachten. De Verhuisfamilie benaderde naar aanleiding van deze vraag Mondial Dijkstra Verhuizingen. Het verhuisbedrijf uit Enschede reageerde direct positief, en heeft vervolgens geheel belangeloos de hulpvrager verhuisd naar een andere woning.

Ondersteuning

Stichting De Verhuisfamilie coördineert verhuizingen voor mensen die eenzaam en minvermogend zijn. Het doel is niet alleen om praktisch te ondersteunen bij de verhuizing, maar ook vooral om mensen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan in het leven. Met behulp van Erkende Verhuizers en vrijwilligers wordt de ‘verhuisfamilie’ gevormd.
Kijk voor meer informatie over de werkwijze op deze pagina.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.

Belangeloze inzet van Van Hunen & Zn. Verhuizingen voor De Verhuisfamilie

Van Hunen

Stichting De Verhuisfamilie heeft met de belangeloze inzet van Van Hunen & Zn. Verhuizingen een alleenstaande vrouw verhuisd naar haar nieuwe woning.

Van Hunen & Zn. Verhuizingen

Het goede doel De Verhuisfamilie zet zich in voor eenzame en minvermogende mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen of het netwerk voor hebben. Er worden daarbij alleen aanvragen in behandeling genomen die ingediend zijn door een hulpverlener. Op die manier kwam er voor deze verhuizing een verzoek binnen door een medewerker van ‘Netwerk Dien je Stad’, een vrijwilligersnetwerk van jongeren in Ede.

Dankbaar

De Verhuisfamilie benaderde naar aanleiding van deze aanvraag een Erkende Verhuizer uit de regio: Van Hunen & Zn. Verhuizingen. Het verhuisbedrijf reageerde positief en heeft vervolgens, geheel belangeloos, de hulpvrager verhuisd naar haar nieuwe woning. “De verhuizing is goed verlopen: de verhuizers en vrijwilligers hebben allemaal hard gewerkt. Wij zijn zo blij dat het zo heeft mogen uitpakken en zijn dan ook erg dankbaar voor alle hulp”, aldus één van de vrijwilligers van Netwerk Dien je Stad.

Hulpvraag indienen

De stichting neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Deze mogen uitsluitend ingediend worden door een hulpverlener. Zodra blijkt dat een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet, wordt er gezocht naar een Erkende Verhuizer in de regio die de mogelijkheid heeft om mee te werken. Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.

Mondial Kattenberg in actie voor De Verhuisfamilie

Mondial Kattenberg

Met behulp van Mondial Kattenberg Verhuizingen is een alleenstaande vrouw verhuisd naar een aangepaste seniorenwoning. “Mevrouw was bijzonder tevreden met de zorgvuldige hulp van Mondial Kattenberg!”

Mondial Kattenberg

Aan het woord is een hulpverlener van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Zij diende namens haar cliënt een aanvraag in bij stichting De Verhuisfamilie. Deze stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet het sociale netwerk en de financiële middelen voor hebben om het te regelen. De Verhuisfamilie werkt daarvoor samen met Erkende Verhuizers.
Voor deze verhuizing werd verhuisbedrijf Mondial Kattenberg benaderd met de vraag om belangeloos mee te werken. In oktober 2018 reed dan ook een verhuiswagen naar het adres van mevrouw en werd haar inboedel overgebracht naar een rolstoelvriendelijke woning.

Aanvraag indienen

Stichting De Verhuisfamilie ontvangt aanvragen uit heel Nederland voor hulp bij een verhuizing. De aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze zijn ingediend door een hulpverlener en als ze aan alle voorwaarden voldoen. Meer informatie over de werkwijze van de stichting is te vinden op deze pagina.

Verhuisbedrijf G. den Dikken, Puzzletree en stichting Present werken samen

Den Dikken Verhuizingen

Vele handen maken licht werk! Dat bleek maar weer eens tijdens een een verhuizing voor stichting De Verhuisfamilie. Drie partijen sloegen de handen ineen: verhuisbedrijf G. den Dikken uit Hardinxveld-Giessendam, Puzzletree en stichting Present.

Den Dikken Verhuizingen

Hulp bij verhuizing

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben. Samen met Erkende Verhuizers, zoals verhuisbedrijf Den Dikken en vrijwilligers wordt de klus opgepakt om mensen zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie over de werkwijze van stichting De Verhuisfamilie is te vinden op deze pagina.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.

‘Onder de indruk van verhuizers Mondial Oostland Logistics’

Oostland

De verhuizing die Mondial Oostland Logistics heeft uitgevoerd voor stichting De Verhuisfamilie is naar alle tevredenheid verlopen. De hulpverleners en hulpvragers kijken met een goed gevoel terug op de verhuisdag.

Oostland

Stichting De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de middelen of het netwerk voor hebben. Via een hulpverlener kan er een aanvraag ingediend worden. Zodoende kwam er een bericht binnen van twee ambulante begeleiders van een wat ouder echtpaar uit Veendam. Vanwege gezondheidsklachten moesten zij verhuizen naar een seniorenwoning.
De Verhuisfamilie zocht naar aanleiding van de aanvraag contact met Mondial Oostland Logistics. Het verhuisbedrijf heeft in het verleden al vaker belangeloos meegeholpen, en was ook nu weer bereid om een datum in te plannen.

Thuis

In september 2018 verscheen de verhuiswagen van Mondial Oostland Logistics bij het echtpaar voor de deur. Binnen een mum van tijd werd de inboedel overgebracht naar het nieuwe adres, waar het stel meer rust zal hebben door een prettigere woonomgeving.
Gezien de financiële situatie van het echtpaar was het niet mogelijk zelf de verhuizing te financieren. De hulpvragers én hulpverleners waren dan ook dankbaar voor de belangeloze inzet van het verhuisbedrijf uit Groningen. “Wij willen het verhuisbedrijf hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van de verhuizing. Het echtpaar was onder de indruk van de professionaliteit en de hartelijkheid van de verhuizers. Wij als hulpverleners hebben de verhuizing en de inzet van de medewerkers ook als zeer prettig ervaren.”

Hulpvraag indienen

Kent u iemand die in aanmerking zou komen voor hulp vanuit De Verhuisfamilie? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

‘Verhuizing is vlot en goed verlopen dankzij Mondial Baars Verhuizingen’

Mondial Baars Verhuizingen

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan Mondial Baars Verhuizingen een alleenstaande vrouw uit Haarlem verhuisd. De stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben.

Verhuisfamilie

Voor deze verhuizing werd er een aanvraag ingediend door een hulpverlener van het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem (CJG) voor een alleenstaande vrouw die door privé omstandigheden moest verhuizen. Vanwege haar gezondheidsklachten en financiële situatie zou het een te grote klus worden om het zelf op te pakken. Daarom werd er een beroep gedaan op de Verhuisfamilie. Deze stichting benaderde hiervoor een Erkende Verhuizer uit de regio met de vraag om mee te helpen: Mondial Baars Verhuizingen. “Het was voor mevrouw ontzettend fijn dat ze op deze manier geholpen kon worden. De verhuizing is vlot en goed verlopen en ze is dan ook erg dankbaar voor alle hulp”, aldus een hulpverlener bij het CJG.

De Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie ontvangt aanvragen uit heel Nederland voor hulp bij een verhuizing. De aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze zijn ingediend door een hulpverlener en als ze aan alle voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie over de werkwijze op deze pagina.

Wat extra informatie

Wolthuizen Stilma Top Movers en stichting Present: een geweldig team!

Wolthuizen

Verhuisbedrijf Wolthuizen Stilma Top Movers en stichting Present hebben de handen ineen geslagen voor De Verhuisfamilie. De professionele verhuizers en vrijwilligers hebben de inboedel van een alleenstaande vrouw overgebracht naar een aangepaste woning.

Wolthuizen

Stichting De Verhuisfamilie is er voor mensen die door omstandigheden genoodzaakt zijn om te verhuizen, maar niet de middelen en het netwerk hebben om dat zelf op te pakken.
In zo’n geval kan een hulpverlener een aanvraag indienen bij De Verhuisfamilie. Zij bekijken de aanvraag en gaan vervolgens op zoek naar een Erkende Verhuizer die belangeloos de verhuizing uit wil voeren.

Samenwerking

Voor deze verhuizing werd contact gezocht met Wolthuizen Stilma Top Movers. Dit verhuisbedrijf uit Heerenveen werkte eerder mee met De Verhuisfamilie en was ook nu weer direct bereid om tijd in te plannen voor de verhuizing. Samen met vrijwilligers van stichting Present Zuidoost Friesland hebben zij in juli 2018 een mevrouw uit de gemeente Opsterland geholpen die vanwege gezondheidsproblemen naar een aangepaste woning moest verhuizen.
De betrokken partijen kijken terug op een geslaagde dag. “De verhuizing is goed verlopen. Mevrouw was erg blij dat alles zo snel geregeld kon worden”, aldus de hulpverlener.

Stichting De Verhuisfamilie neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op deze pagina.

wolthuizen