Twee geslaagde verhuizingen voor de Verhuisfamilie

hulpvragen Verhuisfamilie

Met vereende krachten hebben de stichting Present en Mondial VSN en Mondial De Graaf Verhuizingen deze week twee verhuizingen uitgevoerd voor de Verhuisfamilie. Dit goede doel is er speciaal voor mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen en het netwerk hebben om dit te regelen.

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer mensen er zelf niet voor kiezen maar noodgedwongen naar een andere woning moeten verhuizen. Om mensen een steuntje in de rug te bieden is er de Verhuisfamilie. Via een hulpverlener kan er een aanvraag ingediend worden die vervolgens wordt gescreend door de stichting Present, een landelijke vrijwilligersorganisatie. De ‘Verhuisfamilie’ wordt gevormd door de vrijwilligers van Present die de inboedel inpakken en de Erkende Verhuizers die zorgen voor een soepele verhuizing.

Hulpvragen

 “Mijn cliënt was súperblij met de hulp van het verhuisbedrijf. Als hij dit alleen had moeten regelen was het hem nooit gelukt. De verhuizers van Mondial VSN waren vriendelijk en met de hulpmiddelen die zij allemaal bij zich hadden was de verhuizing professioneel geregeld”, blikt Elles Goes van stichting Present in Houten terug op de verhuisdag. Samen met de cliënt had zij ervoor gezorgd dat alle spullen netjes waren ingepakt zodat de verhuizers gelijk aan de slag konden bij aankomst.

In dezelfde week stond er in Castricum een andere verhuizing ingepland voor de Verhuisfamilie. De vrijwilligers van de lokale Present-afdeling Alkmaar hadden de cliënt geholpen met het inpakken van de inboedel. Voor de uitvoering van de verhuizing kwam het team van Mondial De Graaf Verhuizingen in actie. Dat er zoveel mensen in de bres zijn gesprongen voor de hulpvrager heeft veel stress weggenomen. “Het is heel mooi dat dit zo wordt opgepakt: iemand kan echt een nieuwe start maken in een nieuwe omgeving”, vertelt Mieke Johnson van Present Alkmaar.

Erkende Verhuizers

De Verhuisfamilie wordt ondersteund door de Organisatie voor Erkende Verhuizers, waardoor de hulpvrager verzekerd is van een professionele uitvoering van de verhuizing.
Om meer hulpvragen in behandeling te kunnen nemen is de Verhuisfamilie op zoek naar meer Erkende Verhuizers die één à twee keer per jaar willen helpen. Wil je graag een keer meewerken aan dit fantastische initiatief? Laat het ons weten via het contactformulier.

Lees meer over de werkwijze van de Verhuisfamilie.

Hulp bij verhuizen: Verhuisfamilie biedt ondersteuning

verhuisfamilie hulp bij verhuizen

De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar niet de financiële middelen en het netwerk hebben om dit zelf te regelen. Om een soepele verhuizing te garanderen wordt er sinds kort samengewerkt met de stichting Present, een landelijke organisatie van vrijwilligers.

De Verhuisfamilie is opgericht om in schrijnende situaties ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld bij een gedwongen verhuizing vanwege oplopende schulden. Of een verhuizing naar een rolstoelvriendelijke woning vanwege de gezondheid. Als er in deze situaties geen sociaal netwerk is om te helpen met de verhuizing, onstaat er een groot probleem.
De Verhuisfamilie biedt daarom hulp bij verhuizen. Wij doen dit in samenwerking met de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Deze professionals dragen kosteloos een steentje bij door de verhuizing uit te voeren. Daarnaast heeft de Verhuisfamilie nu ook een samenwerking met de stichting Present. Dit is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zorgen onder meer voor het in- en uitpakken van de inboedel. Kortom: de professionals en vrijwilligers vormen samen de Verhuisfamilie!

Hulp bij verhuizen

Hoe werkt de Verhuisfamilie precies? Via onze website kunt u een aanvraag indienen. Let op: wij nemen alleen aanvragen in behandeling die ingediend zijn door een hulpverlener. Vervolgens screent de stichting Present de aanvraag. Daarna wordt er gekeken of er een verhuisbedrijf beschikbaar is rondom de gewenste verhuisdatum. Dit proces kan enkele weken duren. Daarom verzoeken wij u om tijdig een aanvraag in te dienen.

Wilt u als hulpverlener een aanvraag indienen voor uw cliënt? Ga dan naar ons aanvraagformulier

Belangeloze hulp Mondial Aad de Wit voor De Verhuisfamilie

Mondial Aad de Wit

Stichting De Verhuisfamilie heeft met behulp van het team van Mondial Aad de Wit Verhuizingen een hulpvrager van Heiloo naar Schagen verhuisd. Het goede doel ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen en het sociale netwerk hebben om dat te regelen.

Mondial Aad de Wit

De Verhuisfamilie is vijf jaar geleden opgericht en coördineert verhuizingen in heel Nederland. Om in aanmerking te komen voor een verhuizing, kan er een aanvraag ingediend worden door een hulpverlener. Op deze manier wordt gewaarborgd dat een hulpvrager daadwerkelijk aan de voorwaarden van de stichting voldoet.
Zodoende kwam er voor deze verhuizing van Heiloo naar Schagen een verzoek binnen van een GGZ-hulpverlener voor een cliënt die naar haar moeder moet verhuizen. De stichting benaderde vervolgens een Erkende Verhuizer uit de regio, Mondial Aad de Wit Verhuizingen, met de vraag om belangeloos mee te werken.
Het verhuisbedrijf uit Castricum heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en draagt De Verhuisfamilie dan ook een warm hart toe. Met dank aan de inzet van de verhuizers werd de inboedel van de cliënt snel en vakkundig verhuisd.

Meer informatie over de werkwijze van stichting is te vinden op deze pagina.

Dijkshoorn Euromovers helpt alleenstaande moeder

Dijkshoorn Euromovers

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan verhuisbedrijf Dijkshoorn Euromovers een alleenstaande moeder van Vlaardingen naar Rotterdam verhuisd.

Dijkshoorn Euromovers

Aanvrager is HiP

Via een hulpverlener kan er een verzoek voor hulp worden ingediend bij De Verhuisfamilie. In dit geval werd er een aanvraag ingediend door stichting HiP Vlaardingen. Om een alleenstaande moeder te verhuizen. HiP staat voor ‘Hulp in Praktijk’ en is een netwerk van christenen die mensen in nood ondersteunt.

Dijkshoorn Euromovers helpt

Naar aanleiding van de aanvraag van HiP is De Verhuisfamilie op zoek gegaan naar een Erkende Verhuizer uit de regio die belangeloos de verhuizing uit wilde voeren. Verhuisbedrijf Dijkshoorn Euromovers (Vlaardingen / Rotterdam) reageerde direct en plande een datum in.

Dijkshoorn Euromovers en De Verhuisfamilie

De stichting Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen en daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben. Dijkshoorn ondersteunt als Erkende Verhuizer.

Vrijwilligers voor inpakken

Vanuit HiP werd er gezorgd voor vrijwilligers die hebben geholpen met het in- en uitpakken. Op die manier vormden de professionele verhuizers en de vrijwilligers samen een ‘Verhuisfamilie’ voor één dag!

Hulpvraag indienen

Kijk voor meer informatie over het indienen van een hulpvraag op deze pagina.

Wat extra informatie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Een hulpvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, en niet door de hulpvrager zelf. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager. De stichting bepaalt vervolgens of een aanvraag binnen de voorwaarden valt.

Als dat het geval is, gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer die rondom de gewenste verhuisdatum beschikbaar is. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er vrijwilligers geregeld worden om de cliënt te helpen met inpakken in de oude woning. Zij zorgen ervoor dat alles klaar staat zodra het verhuisbedrijf arriveert. De vrijwilligers zijn tevens aanwezig op de verhuisdag om mee te helpen.

Door drukte bij verhuisbedrijven kan het voorkomen dat het niet lukt om een verhuizer te vinden die beschikbaar is rond de gewenste verhuisdatum. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dat spoedig mogelijk laten weten aan de hulpverlener.

Mondial Waaijenberg steunt De Verhuisfamilie

Mondial Waaijenberg

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan de belangeloze inzet van Mondial Waaijenberg Verhuizers een ouder echtpaar naar een aangepaste seniorenwoning in Ede verhuisd.

Mondial Waaijenberg
Jorik Algra Fotografie

Het goede doel is een paar jaar terug in het leven geroepen om mensen te helpen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar zelf niet de financiële middelen en het netwerk voor hebben. Via een hulpverlener kan er een aanvraag ingediend worden met een verzoek om hulp. Vanuit de stichting worden deze aanvragen gescreend: als een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet wordt er vervolgens een Erkende Verhuizer in de regio gezocht die mee wil helpen.

In dit geval werd er na een aanvraag van het Sociaal Team Ede voor een wat ouder echtpaar, vanuit De Verhuisfamilie contact gezocht met Mondial Waaijenberg Verhuizers. Het verhuisbedrijf uit Ede is vanaf de oprichting van De Verhuisfamilie een trouwe partner en heeft door de jaren heen meerdere verhuizingen uitgevoerd voor de stichting. Ook bij deze aanvraag werd er direct door directeur Jan van Santen toegezegd om de verhuizing belangeloos uit te voeren. Een mooi gebaar voor het goede doel!

Hulpvraag indienen

Meer informatie over het indienen van een hulpvraag is te vinden op deze pagina.

Interview met Rinus de Graaf: ‘Je moet gewoon tijd maken voor De Verhuisfamilie’

RInus de Graaf

De vraag van De Verhuisfamilie om belangeloos een verhuizing uit te voeren voor iemand in nood, levert nogal eens gemengde reacties op. Met name in drukke periodes is het lastig om een datum in te plannen. Rinus de Graaf van verhuisbedrijf G.J. Rigter & Co uit Baarn ziet er echter geen problemen in: “Je moet er gewoon tijd voor maken: het is een prachtig goed doel.”

RInus de Graaf

In december 2018 voerde het verhuisbedrijf een verhuizing uit voor een alleenstaande vrouw die vanwege gezondheidsproblemen moest verhuizen naar een woning die met een lift bereikbaar is. De aanvraag voor deze mevrouw werd ingediend door een hulpverlener van een buurtteam. Na controle door De Verhuisfamilie of de cliënt aan alle voorwaarden voldoet (geen netwerk en te weinig financiële middelen) werd verhuisbedrijf G.J. Rigter & Co benaderd.

‘Niet lullen maar poetsen’

Hoewel december een erg drukke maand is, plande Rinus direct een datum in. “Ik ben een Amsterdammer en ik denk gewoon: je moet niet lullen, maar poetsen. Ik heb een goed gevoel bij De Verhuisfamilie en naar mijn mening is het prima te doen om één of twee keer per jaar een verhuizing uit te voeren. Je kunt altijd redenen bedenken om het niet te doen, maar er zijn nog meer redenen om er wél tijd voor vrij te maken. Volg je sociale hart, zou ik zeggen. De cliënten die geholpen worden zijn er hartstikke blij mee. Je maakt voor die mensen het verschil, terwijl het voor jezelf maar een half dagje werk kost.”

G.J. Rigter & Co

Goed van start

Rinus zit zelf al anderhalf jaar in het bestuur van De Verhuisfamilie en laat daarmee zien dat hij het goede doel een warm hart toedraagt. De bestuursleden werken samen met de drie vrijwillige coördinatoren: Mirjam van der Zaag, Jos van den Boogert en Wim Schut. Zij hebben de dagelijkse leiding in handen en screenen alle aanvragen. Zij zijn ook degene die contact zoeken met de Erkende Verhuizers.
Het team is het nieuwe jaar al goed van start gegaan. In de eerste maand zijn al vrij snel twee verhuizingen uitgevoerd, en wel door Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen en Arts Verhuizingen. Een mooi begin van 2019!
Meer informatie over de stichting en haar werkwijze is te vinden op www.verhuisfamilie.nl.

Bron artikel: vakblad Verhuizen (februari 2019)

Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen in actie voor stichting De Verhuisfamilie

Mondial R. Vlot

Stichting De Verhuisfamilie heeft met behulp van Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen een alleenstaande moeder verhuisd naar haar nieuwe woning in de regio Drechtsteden. De stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de financiële middelen of het netwerk voor hebben.

Mondial R. Vlot

De aanvraag voor de verhuizing werd ingediend door een hulpverlener van stichting Enver, deze organisatie biedt steun aan ouders bij het opvoeden, waarbij er samen wordt gewerkt aan een goede basis. In verband met een urgente verhuizing van een alleenstaande moeder werd er contact gezocht met De Verhuisfamilie. De stichting benaderde naar aanleiding daarvan een Erkende Verhuizer uit de regio: Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen uit Sliedrecht. Het verhuisbedrijf draagt de stichting een warm hart toe en reageerde dan ook direct positief.
Met behulp van een professioneel team werd de inboedel binnen een ochtend verhuisd. Zowel de hulpverlener als hulpvrager zijn erg dankbaar voor de inzet van de verhuizers en kijken terug op een geslaagde verhuizing.

Werkwijze

Stichting De Verhuisfamilie werd in 2014 opgericht en verzorgt sindsdien verhuizingen door heel Nederland. Een aanvraag voor een verhuizing kan alleen ingediend worden door een hulpverlener, om te waarborgen dat een hulpvraag aan de voorwaarden voldoet.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Verhuisbedrijf G.J. Rigter & Co zet zich in voor De Verhuisfamilie

Verhuisfamilie

De verhuizers van G.J. Rigter & Co uit Baarn hebben voor het goede doel De Verhuisfamilie een hulpvrager verhuisd naar haar nieuwe woning. Stichting De Verhuisfamilie zet zich in voor mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar niet de financiële middelen en het netwerk hebben om dit zelf te regelen.

Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie zou niet bestaan zonder de hulp van de Organisatie voor Erkende Verhuizers in Nederland: de branche organisatie steunt het goede doel al een aantal jaar. En de inzet van professionele verhuizers is juist voor onze doelgroep hard nodig!

Hulpvraag indienen

Een verhuizing regelen is een stressvolle onderneming, zeker als er te weinig financiële middelen zijn om een beroep te doen op professionele verhuizers én als het sociale netwerk te klein is om de zware spullen zelf te verhuizen.
Voor deze situaties is sinds vijf jaar een goed doel in Nederland: stichting De Verhuisfamilie. Deze stichting ondersteunt mensen in heel Nederland. Via een professionele hulpverlener kan er een aanvraag ingediend worden. Op deze manier kwam er een verzoek binnen van een buurtteam uit Utrecht voor een hulpvrager, die door omstandigheden op zoek moest naar een andere woning. Aangezien de hulpvraag aan de voorwaarden van de stichting voldeed werd er contact gelegd met een Erkende Verhuizer uit de omgeving. Verhuisbedrijf G.J. Rigter & Co uit Baarn plande direct een datum in. Zodoende verscheen er in december 2018 een verhuiswagen op het adres van de hulpvrager en kon de inboedel naar de nieuwe woning worden verhuisd.

Erkende Verhuizers

Stichting De Verhuisfamilie heeft in het jaar 2018 een record aantal van maar liefst 26 verhuizingen uit kunnen voeren met dank aan de belangeloze inzet van Erkende Verhuizers.
Heeft uw bedrijf interesse om ook een keer mee te helpen met De Verhuisfamilie? Laat het ons dan weten via contact@verhuisfamilie.nl. Het plannen van een verhuisdatum gebeurt in overleg. We streven ernaar dit zoveel mogelijk aan het begin van de maand en aan het begin van de week te doen.

 

Verhuisfamilie: record aantal verhuizingen in 2018

record De Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie heeft in 2018 in totaal 26 verhuizingen uitgevoerd met dank aan de medewerking van de Erkende Verhuizers. Een record aantal sinds de oprichting in 2014! Ook de komende jaren kan het goede doel rekenen op de inzet van de Organisatie voor Erkende Verhuizers: de OEV zegde onlangs toe de stichting voor nogmaals twee jaar te steunen.

record De Verhuisfamilie

De Organisatie voor Erkende Verhuizers omarmde het goede doel drie jaar geleden en heeft besloten om de sponsoring te verlengen. Een prachtig gebaar, waardoor er nog meer mensen geholpen kunnen worden! Boelaars en Lambert heeft daarnaast toegezegd op de sponsoring aan te sluiten en de kosten voor de verzekering voor hun rekening te nemen. Er hoeft dus geen Garantiecertificaat te worden aangevraagd voor een verhuizing voor De Verhuisfamilie.

In de media

De Verhuisfamilie coördineert verhuizingen voor mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de financiële middelen hebben én het netwerk voor hebben. Na afloop van iedere verhuizing wordt er vanuit De Verhuisfamilie een nieuwsbericht geplaatst op de website en gedeeld via social media. De stichting is sinds kort niet alleen te vinden op Twitter, maar ook op Facebook en Instagram. Bovendien wordt er ook een persbericht met een foto van de verhuizers naar lokale media gestuurd.

record Verhuisfamilie

Door alle publicaties heeft de stichting door de jaren heen steeds meer naamsbekendheid gekregen. Dit blijkt ook uit de aanvragen die binnen komen: vanuit het hele land weten hulpverleningsinstanties de weg naar De Verhuisfamilie te vinden. Een aanvraag voor een verhuizing kan alleen worden ingediend door een officiële instantie, om zodoende te waarborgen dat een hulpvrager echt binnen de doelgroep valt. Daarna wordt er gezocht naar een Erkende Verhuizer uit de regio die belangeloos mee wil helpen. Een verhuisbedrijf zal in de regel één à twee keer per jaar benaderd worden met de vraag om belangeloos mee te helpen. Op deze manier blijft het voor iedereen te overzien.

Meehelpen?

Heeft uw bedrijf interesse om ook een keer mee te helpen met De Verhuisfamilie? Laat het ons dan weten via contact@verhuisfamilie.nl. Het plannen van een verhuisdatum gebeurt in overleg. We streven ernaar dit zoveel mogelijk aan het begin van de maand en aan het begin van de week te doen.

Erkende Verhuizers

In 2018 werkten de volgende Erkende Verhuizers mee (sommige verhuisbedrijven zelfs twee keer!):

Euromovers Scholte Verhuisgroep
Nouwens Verhuizingen
Wolthuizen Stilma
Van Hunen & Zn. Verhuizingen
Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen
Mondial Verhuisbedrijf Henneken
Mondial Oostland Verhuizingen
Mondial Vogel Verhuizingen
Mondial Van Dijk Verhuizingen
Mondial Baars Verhuizingen
Mondial Kattenberg Verhuizingen
Mondial Dijkstra Verhuizingen
Mondial Van der Velde ’t Veentje Verhuizingen
UTS Hersevoort
UTS Van der Geest
Unimove
Ter Haar Verhuizingen
De Haan Verhuizingen
Verhuisbedrijf Gebr. Krijnen
Passies Verhuizers
Bongers Verhuizers
G.J. Rigter & Co

Onze dank is groot!

(Bron: vakblad Verhuizen, december 2018)

Verhuisbedrijf Bongers maakt verhuizing alleenstaande mogelijk

Bongers Verhuizers

Bongers Verhuizers uit Wageningen heeft voor De Verhuisfamilie een hulpvrager verhuisd naar een aangepaste woning. De betrokken partijen blikken terug op een soepel verlopen verhuizing.

Bongers Verhuizers

De aanvraag voor de verhuizing werd ingediend door een maatschappelijk werker van Solidez. Naar aanleiding daarvan zocht de stichting contact met een Erkende Verhuizer uit de regio, Bongers Verhuizers. Het verhuisbedrijf uit Wageningen zegde meteen toe om mee te helpen en zodoende reed er eind november 2018 een verhuiswagen naar het adres in Wageningen. Een mooi gebaar van het familiebedrijf!

Hulp bij verhuizing

Stichting De Verhuisfamilie werd in 2014 opgericht en zet zich in voor eenzame en minvermogende mensen die door omstandigheden moeten verhuizen. Een verzoek voor hulp kan uitsluitend worden ingediend door een officiële hulpverleningsinstantie. Dit om te waarborgen dat een hulpvrager aan de voorwaarden van de stichting voldoet. Mocht dit het geval zijn dan gaat de stichting op zoek naar een Erkende Verhuizer uit de regio, met de vraag om belangeloos mee te werken. Van de hulpverlener wordt verwacht dat er een paar vrijwilligers zijn die helpen met in- en uitpakken. De kracht van De Verhuisfamilie is de samenwerking tussen professionele verhuizers en vrijwilligers! Op deze manier onstaat er een ‘familie’. En dat is ook precies de bedoeling: om de hulpvrager het gevoel te geven dat hij of zij er niet alleen voor staat in het leven.

Meer informatie over het indienen van een verzoek is te vinden op deze pagina.